บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2/3 ซอยสุโขทัย5(ซอยสุขโขทัย3เดิม) ถนนสุโขทัย
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 668 3500 โทรสาร 02 668 3513
E-mail : info@weem.co.th